Advocaat meestal niet nodig

Als iemand geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en bijstand nodig heeft, zoekt men al gauw de hulp van een advocaat.  Ben je echter wel bewust van het gegeven dat een advocaat in veel gevallen niet verplicht is en dat een dergelijke bijstand aanzienlijke kosten met zich mee kunnen brengen. Ik zal hieronder verder aangeven wanneer je wel een advocaat nodig hebt maar ook zeker wanneer niet.

Advocaat verplicht

Een advocaat is vereist als de wet dit voorschrijft. Hierbij kan je denken aan de aard van de zaak. In zaken van familierecht schrijft de wet dit voor, maar ook in zaken als het aanvragen van een faillissement. Daarnaast is bij vorderingen die tot de bevoegdheid van de civiele kamer van de rechtbank behoren een advocaat verplicht. Even heel kort door de bocht: dat zijn zaken met een financiële waarde van meer dan € 25.000,00. Voor zaken met een lagere waarde is de kantonrechter bevoegd en daar kan je zelfs in persoon procederen. (Doe dat alsjeblieft niet maar het mag wel!)

Maar alle kosten zijn  toch voor de verliezer?

Op zich is dit waar. Maar de rechtbanken gaan uit van een zogenaamd liquidatietarief voor proceshandelingen. Dat zijn vaste bedragen die de rechtbank aan de winnende partij toekent. De waarde van een punt varieert van € 384 tot € 3.211. Dat lijkt kostendekkend maar stel je de situatie voor dat een advocaat 10 uren in een proceshandeling heeft gestoken en dat daarvoor 1 punt van € 384 wordt toegewezen. Een advocaat hanteert meestal een uurtarief van € 200 zodat het verschil van ruim € 1.600 voor rekening van de opdrachtgever komt. Dus dan kan je ondanks het feit dat alle kosten zijn toegewezen door de rechter, alsnog een flinke nota van je eigen advocaat krijgen. Als je dan zegt : “dat wist ik niet” dan wordt er verwezen naar de algemene voorwaarden.

Dan vraag ik toch toevoeging aan?

De wet spreekt over gesubsidieerde rechtsbijstandDe bedoeling is om een ieder die dat nodig heeft, te voorzien van goede rechtsbijstand. Helaas heeft de overheid het noodzakelijk geacht om flink het mes te zetten in deze bijstand. De inkomensgrenzen zijn verhoogd en de vergoedingen verlaagd. Dit heeft als gevolg dat er een steeds kleinere groep in aanmerking komt voor toevoeging.

De zogenaamde middeninkomens worden erg hard getroffen. Geen toevoeging maar ook niet de middelen hebben om het uurtarief van een advocaat te kunnen betalen. Men besluit dan maar om het erbij te laten zitten.

Mijn visie en dienstverlening

Als de wet niet voorschrijft dat een advocaat verplicht is, doe dat dan ook niet. De meeste juridische conflicten behoren tot de bevoegdheid van de kantonrechter en dan is een advocaat niet nodig. Wel is het te adviseren dat er wel gekwalificeerde juridische bijstand wordt ingeroepen en daarmee kan ik u van dienst zijn. Door mij wordt een uurtarief gehanteerd dat ongeveer de helft bedraagt van dat van een advocaat. Het hierboven genoemde puntentarief is dan in de meeste gevallen wel kostendekkend.

Daarnaast breng ik mijn opdrachtgevers steeds op de hoogte van de gemaakte kosten en van het kostenrisico van eventueel verder te nemen stappen.

Immers, hoe kan een opdrachtgever een beslissing nemen als ik niet volledig transparant ben over de kosten?

Vragen?

Neem gewoon even contact met mij op.